กิจกรรมตอบคำถาม XSHOT

เริ่มทายภาพได้ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น. ค่ะ

Login Facebook ก่อนเริ่มตอบคำถามค่ะ