กิจกรรมตอบคำถาม XSHOT

เริ่มทายภาพได้ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ค่ะ

Login Facebook ก่อนเริ่มตอบคำถามค่ะ