กิจกรรมตอบคำถาม XSHOT

เริ่มทายภาพได้ 9 พ.ย. 2563 เวลา 12.00 น. ค่ะ

Login Facebook ก่อนเริ่มตอบคำถามค่ะ